НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

  Закон України «Про освіту» 

  Концепція «Нова українська школа: простір освітніх можливостей»

  Дорожня карта освітньої реформи (2015-2025)

  Лист МОНУ від 30.12.2015 № 1/9-633 «Про формування органів управління освітою в ОТГ»

  Лист МОНУ від 27.10.2016 № 1/9-570 «Про діяльність районних (міських) методичних кабінетів (центрів),методичних служб» 

  Регіональна програма «Освіта Донеччини в європейському вимірі. 2017-2020 роки»

  Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Донецькій області на 2016-2020 рр.

  План заходів на 2018 рік з реалізації Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Донецькій області

 Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

 Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Документи для заступників директорів з навчально-виховної роботи

  Положення про навчально-методичний центр відділу освіти Слов'янської міської ради 

Завдання методичної служби:

ЦІЛЬОВІ

Спрямуваня педагогів на використання в освітньому процесі сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій.

- Надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти.

- Корекція й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ

- Відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів.

- Вивчення й узагальнення інноваційного педагогічного досвіду для його застосування в освітньому просторі.

- Координація діяльності міських методичних об'єднань, удосконалення професійного рівня педагогічних працівників.